Jak zarabiają fundacje? Skąd fundacje biorą pieniądze?

Trzech wolontaiuszy stoi przy stoisku z kartonami

Fundację może założyć każdy, nie ma co do tego ograniczeń. Ważny jest jednak kapitał żelaznym, czyli środki, które zapewniają życie organizacji. Nie zawsze jest on wystarczający, dlatego w dzisiejszym artykule przedstawimy, w jaki sposób fundacje mogą zarabiać dodatkowe pieniądze.

Jak działają fundacje?

Fundacja może być założona przez osobę prawną lub fizyczną, utworzenie występuje w formie aktu fundacyjnego przy notariuszu. Akt ten powinien określać cel, majątek oraz jej status. Po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym fundacje mogą nawet zatrudniać pracowników. Głównym źródłem dochodu od samego początku działania organizacji jest fundusz założycielski, bez niego nie może istnieć. Dlatego tak ważna jest stałą płynność finansowa organizacji.

Skąd fundacje biorą pieniądze na swoje działania?

Fundacje muszą stale szukać dodatkowych źródeł finansowania, ponieważ żelazny kapitał może nie być wystarczający. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze sposoby na pozyskiwanie środków finansowych na działanie organizacji.

1. Dotacje

Fundacje mogą starać się o dotacje ze środków publicznych, dzięki nim mogą zarabiać i prowadzić dalsze działania. Dotacje są jednak przewidziane wyłącznie dla tych, które są organizacjami pożytku publicznego. Można starać się o grant, a taką pomoc pieniężną może udzielić rząd, samorząd, czy nawet Unia Europejska.

2. 1% podatku

Z jednego procenta podatku również mogą skorzystać tylko te fundacje, które są określane jako OPP – organizacje pożytku publicznego. Z tej opcji mogą skorzystać także stowarzyszenia. Podatnicy mogą raz w roku przeznaczyć swój 1% na konkretną organizację, przy rozliczaniu podatku. Warto jednak pamiętać, że może ona stracić przywilej 1% podatku, jeśli nie złoży obowiązkowego sprawozdania OPP, który przedstawi, na co zostały zebrane pieniądze w danym roku.

3. Darowizny

Każda fundacja czy stowarzyszenie może zbierać darowizny, czy dary rzeczowe. Jeśli osoba prywatna przeznaczy darowiznę na cele statutowe, które są zwolnione z podatku, to fundacja nie musi płacić podatku dochodowego. Na dary rzeczowe często organizowane są specjalne zbiórki, które mają konkretny cel, fundacja tych darów nie może wykorzystywać wtedy w inny sposób.

4. Zbiórki publiczne

Organizacje mogą zakładać także zbiórki pieniężne, muszą one jednak zostać zatwierdzone przez właściwy urząd. Zakres zbiórki nie może jednak wykraczać poza działania fundacji, cele zbiórek pieniężnych muszą pokrywać się z celami zawartymi w statucie.

5. Sponsoring

Fundacje mogą także otrzymywać pomoc pieniężną od firm, słowem: od sponsora. Sponsoring może przybierać różne formy, niekoniecznie jest to pomoc finansowa, czasem jest to wsparcie logistyczne, techniczne czy doradcze.

Zebrane środki organizacja może przeznaczyć na różnego rodzaju działania. Niektóre organizacje w ten sposób opłacają specjalistów, których musieli wynająć przy konkretnej akcji.

2 thoughts on “Jak zarabiają fundacje? Skąd fundacje biorą pieniądze?”

  1. Brajan

    Nigdy nie potrafiłem sobie wyobrazić, jak zarabiają fundacje i skąd biorą pieniądze, ale dotacje i ten 1% podatku to faktycznie całkiem dobre źródła finansowania.

  2. Agniecha

    Ludzie się często dziwią jak zarabiają fundacje, a przecież muszą mieć pieniądze na prowadzenie swoich celów statutowych.

Zostaw Komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *