Regulamin premiadlaciebie.pl

Główne zasady:
– regulamin określa zasady i warunki korzystania z witryny premiadlaciebie.pl,
– aby korzystać z serwisu, obowiązkowa jest nieodpłatna rejestracja,
– rejestracja określa zgodę na szanowanie zapisów statutu.

Strona odmawia zapożyczania i przedruku treści udostępnianych na premiadlaciebie.pl. Dotyczy to art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Pogwałcenie tej reguły wiąże się z donosem do organów ścigania.

Wszelkie konsekwencje prawne za umieszczane artykuły ponosi autor.

Wyłączenie winy administratora strony:
– witryna premiadlaciebie.pl ma profil ilustracyjny, umieszczane w nim artykuły nie przedstawiają konsultacji albo instrukcji zachowania w sprecyzowanych sytuacjach,
– administrator serwisu nie jest odpowiedzialny za treść artykułów, ani za którekolwiek szkody doznane w rezultacie zastosowania się do zawartości artykułu,
– w publikacjach wyrażane są opinie użytkowników, nie administratora bloga,
– posiadacz bloga nie jest odpowiedzialny za tematykę komentarzy pisanych pod publikacjami przez internautów.

Dodawanie artykułów:
– publikacja powinna mieć co najmniej 2500 znaków bez spacji,
– publikowane są tylko właściwe gramatycznie artykuły, treści z uchybieniami gramatycznymi i ortograficznymi są niedopuszczalne,
– każdy artykuł powinien posiadać dołączone zdjęcie w zgodzie z główną myślą publikacji. Dodany obrazek musi być zgodny z Prawem autorskim,
– zawartość tekstu winna być niepowtarzalna i nie może być rozpowszechniana na innych witrynach, zarówno przed, jak i po publikacji na premiadlaciebie.pl,
– autor tekstu zawiadamia, że myśli przedstawione w publikacji składają się na jego indywidualne osądy. Właściciel bloga nie odpowiada za zawartość tekstów i za możliwe straty będące skutkiem zastosowania się do publikacji,
– artykuły oraz domeny w linkach nie powinny posiadać sprzecznej z polskim prawodawstwem zawartości, odnosi się to także zawartość dla osób powyżej 18. roku życia,
– umieszczane teksty powinny być zajmujące i o charakterze informacyjnym,
– teksty zawarte na serwisie premiadlaciebie.pl winny być jasne dla wszystkich internautów,
– tekst może zawierać maksymalnie jeden link w treści w postaci URL lub brand.
– autor publikacji informuje, że posiada do niej absolutne prawa autorskie.

Administrator strony premiadlaciebie.pl może odrzucić artykuł bez podawania powodu. Dodatkowo nie będą publikowane artykuły, które nie spełniają wytycznych wyszczególnionych w regulaminie.